Srce

Prijava putem lokalnog korisničkog računa


Korisničko ime:
Lozinka:


Otvaranje lokalnog korisničkog računa može se zatražiti ispunjavanjem on-line obrasca: On-line obrazac za otvaranje lokalnog korisničkog računa.

Lokalni korisnički račun dodjeljuje se samo korisnicima koji nemaju elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr. Korisnicima koji posjeduju elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr, korisnički račun otvara se automatski kod prve prijave.

Povratak na naslovnicu